Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor wayfinders.nl

Bedrijf of Particulier

Ik handel als particulier en niet als bedrijf. Daarom kan ik dan ook geen facturen etc. opmaken. De verkoop van de artikelen op deze website is een hobby van mij. Naast de verkoop van deze artikelen is het maken en onderhouden van een website ook een hobby van mij, vandaar dat deze website er zo professioneel eruit.

Betaling

De volledige koopsom dient via een overboeking naar mijn rekening te worden voldaan, dan wel contant.

Levering en verzending

De kosten voor verzending zijn voor de koper, tenzij anders vermeld. De verzending zal geschieden middels een aangetekende zending via PostNL. Ik zal pas overgaan tot levering en/of verzending indien de volledige koopsom is voldaan.

Garantie bij aanschaf van een kompas

Mocht binnen 7 dagen na ontvangst van het kompas, blijken dat deze niet correct werkt, zal ik alles in het werkstellen om dit probleem op te lossen. Of u krijgt een ander kompas, of u krijgt uw geld retour (minus eventuele verzendkosten).

Garantie op alle andere artikelen

Alle andere artikelen die ik verkoop zijn of nieuw en nog in de originele verpakking of tweedehands. Daarom zal ik hiervoor GEEN garantie kunnen geven.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Peter Leenders is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Peter Leenders.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op mijn website staan, geldt dat ik streed naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Peter Leenders te mogen claimen of te veronderstellen.

Ik streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van wayfinders.nl op deze pagina.